Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

19:42
2272 5313 500

remembrane:

Untitled (the Couple at La Methode), 1960’s. Christer Strömholm. Gelatin silver print

Reposted fromLittleJack LittleJack viailoveyou iloveyou

January 23 2015

18:53
3885 aa13 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaDOBRADUPA DOBRADUPA

January 20 2015

17:22
17:19
8310 584e
narkomanka
17:16
9641 82bb 500
narkomanka
17:16
Mężczyzna nie musi być piękny. Ważne żeby był dla Ciebie dobry, odpowiedzialny i jak to w książkach mówią tylko 'mój ci on'
— wykłady z literatury, wykłady o życiu.
Reposted frompuhinka puhinka viaunsichtbar unsichtbar
narkomanka
17:15
narkomanka
17:15
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaunsichtbar unsichtbar
narkomanka
17:14
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaunsichtbar unsichtbar
narkomanka
17:14
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaunsichtbar unsichtbar
narkomanka
17:14

“Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie.”

A. Osiecka

Reposted fromextraordinary extraordinary viaunsichtbar unsichtbar
narkomanka
17:12
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
narkomanka
17:10
i choć nie należysz do mnie, ani nawet nie widuję Cię zbyt często - wydrapałabym oczy każdej napotkanej kobiecie, która choćby zalotnie się do Ciebie uśmiechnie. 
czasem uczucie przychodzi nagle po długim czasie i bije Cię w mordę z taką siłą, że sama chcesz sobie przypierdolić. że nie zdawałaś sobie wcześniej sprawy, że to właśnie on.
Reposted fromunsichtbar unsichtbar
narkomanka
17:09

Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty tego wieczoru.

January 19 2015

narkomanka
21:41
No, we didn’t date. Technically he wasn’t an ex-boyfriend. But he was an ex-something, an ex-maybe.

An ex-almost.
Reposted fromumorusana umorusana viawrazliwosci wrazliwosci
narkomanka
21:40
5924 867a
narkomanka
20:45
2231 58c1 500
Reposted fromwazelina wazelina viaAmericanlover Americanlover
narkomanka
20:40
W absolutnie każdej relacji damsko męskiej wystarczy postawić sobie jedno proste pytanie: czy chcę być z tą osobą?  Czasami trzeba to pytanie postawić drugiej osobie: czy chcesz ze mną być?


W zdrowym związku jest tylko jedna odpowiedź: tak.
W chorych związkach ludzi problemowych pada odpowiedź: „tak, ale…”.
Tak, ale mam żonę. Tak, ale mieszkamy daleko od siebie. Tak, ale jestem gejem. Tak, ale jestem twoim ojcem. Tak, ale mam brzydkie cycki.
Tam, gdzie problemy, tam zawsze jest jakieś ale.


Głupi ludzie nie rozumieją, że słowo „ale” jest innym określeniem słowa „nie”. Subtelniejszym, zgrabniejszym, mniej bolesnym, ale to wciąż jest: n i e.
— kominek.in / http://www.kominek.in/2012/04/nie-ma-trudnej-milosci-sa-tylko-glupi-ludzie/
narkomanka
20:39
5637 30a4
###
narkomanka
20:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl