Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

narkomanka
20:10
3642 5633
Reposted frominto-black into-black viaseksgrupowy seksgrupowy
narkomanka
20:08
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaAmericanlover Americanlover
narkomanka
20:08

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaAmericanlover Americanlover
narkomanka
19:59
"Dziś niezdolny jestem do myślenia, dziś jestem kretynem".
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromstercum stercum viaPoranny Poranny

January 26 2020

narkomanka
18:45
8247 cdeb
Reposted from4777727772 4777727772 viamrsnobodyy mrsnobodyy

January 17 2020

narkomanka
19:51
Nie, post mówi o 40godzinnym tygodniu pracy ogólnie. Odpowiedź drugiej osoby w tym screencapie nawiązuje do powojennego modelu życia, gdzie mąż pracował, a żona siedziała w domu i zajmowała się praktycznie wszystkim poza pracą. To, że XIXwieczni niewolnicy fabryczni rzeczywiście mieli mniej wolnego czasu, nie oznacza, że teraz jest najlepiej w historii. Nawet średniowieczni chłopi pracowali znacznie mniej niż dzisiejsi pracownicy. Mógłbym zagłębić się w zazębioną z tym dygresję na temat tego, jak progresywnie wykańczająca psychicznie i alienująca jest praca w późnym kapitalizmie i jak przeciętny szary człowiek musi coraz bardziej przekraczać swoje bariery, żeby nie stracić i tak już niepewnego gruntu pod nogami, ale to trochę nie na temat, bo mówimy w zasadzie o czasie wolnym.
Sam fakt, że w ogóle używasz takich sformułowań jak "roszczeniowe duże dziecko", pokazuje, jak głęboko siedzisz w bagnie neoliberalnej narracji. Cały ten model myślenia, opierający się na perfekcyjnym organizowaniu czasu i sprowadzaniu się do samoprojektującej się maszyny, która albo tylko zapierdala i śpi albo nie zasługuje na godne życie, to nic więcej tylko perfidna zagrywka panującej ekonomii, której model mamy pchany do gardeł od najmłodszych lat. Akceptowanie i internalizowanie gównianego, antyludzkiego systemu to nie dorosłość, tylko tchórzostwo.
Widzisz, kiedy ja mówię o pokorze, to nie chodzi mi o zwieszanie głowy i przepraszanie za swoją opinię, tylko o dopuszczanie do siebie myśli, że nie masz monopolu na prawdę uniwersalną. Powtarzam, gratuluję, że potrafisz odnaleźć radość z życia w systemie, który odbiera nam ludzką godność i sprowadza nas do roli maszyn produkcyjnych ku chwale rosnącej konsumpcji, ale nie każdy tak potrafi. Dla mnie i dla całej masy innych ludzi takie życie to nie życie.
Reposted fromJapko Japko viaPoranny Poranny
narkomanka
18:55

January 14 2020

narkomanka
16:59
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus vialikearollingstone likearollingstone

January 09 2020

narkomanka
16:06
7134 afeb 500
Reposted fromfapucino fapucino viawetpaper wetpaper

January 08 2020

narkomanka
21:28
1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt viaamphetaminelogic amphetaminelogic
narkomanka
21:22
7407 b430
Reposted fromwetpaper wetpaper
narkomanka
21:17
5323 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
narkomanka
21:11
1177 2313
narkomanka
21:11

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viacouples couples
21:09
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viacouples couples
narkomanka
21:08

January 07 2020

narkomanka
22:08
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
narkomanka
22:07
2410 22cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
narkomanka
22:06
2428 403d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
narkomanka
22:02
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl